ΛΛογαριασμοί

Optima προθεσμιακή κατάθεση

Η νέα προθεσμιακή Optima welcome, με βασικά χαρακτηριστικά την απόδοση, την ευελιξία και την απλότητα, αποτελεί την καλύτερη επιλογή στην τραπεζική αγορά.

Επωφεληθείτε από ανταγωνιστικές αποδόσεις

Επιλέξτε ασφαλείς τοποθετήσεις

Αξιοποιήστε την ευελιξία στην τοποθέτηση των χρημάτων σας

time-deposits-3rd-level

Με τις προθεσμιακές καταθέσεις που σας παρέχουμε, μπορείτε να διαχειριστείτε ευέλικτα και αποδοτικά τη ρευστότητα της επιχείρησής σας, σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, χωρίς να δεσμεύετε απαραίτητα τα κεφάλαιά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιλέγοντας:

  • Προθεσμιακή κατάθεση Optima welcome με χαρακτηριστικά που την καθιστούν την ελκυστικότερη και αποδοτικότερη πρόταση σήμερα, με αρχικό ποσό από €50.000, επιτόκιο έως 2,75% (μικτό, ετησιοποιημένο) και:

Διάρκεια 8 μήνες
Εκτοκισμό κάθε μήνα
Χωρίς ποινή προεξόφλησης στην ημερομηνία εκτοκισμού.

Δείτε τα χαρακτηριστικά της προθεσμιακής κατάθεσης Optima welcome.

  • Προθεσμιακή κατάθεση με αρχικό ποσό από €10.000 ή το ισότιμο σε ξένο νόμισμα και:

Διάρκεια από 1 έως και 12 μήνες
Σταθερό επιτόκιο
Εκτοκισμό στη λήξη της κατάθεσης.

Πώς ανοίγω προθεσμιακή κατάθεση;

Εύκολα και γρήγορα. Με απλές διαδικασίες που σέβονται τον πολύτιμο χρόνο σας. Αρκεί μία επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματά μας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και βοήθεια, ώστε να ανοίξετε μία Optima Προθεσμιακή Κατάθεση ποσού και διάρκειας που να εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ

Δεν έχετε λογαριασμό; Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αποκτήσετε.
Δείτε τα απαραίτητα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας που απαιτούνται για να προχωρήσετε στο άνοιγμά του.

Ποια είναι η τιμολόγηση

Μάθετε για τα επιτόκια των καταθετικών προϊόντων στους ισχύοντες Πίνακες επιτοκίων και στη Προσυμβατική ενημέρωση καταθετικών προϊόντων.

Μερικές ακόμη πληροφορίες

Ενημερωθείτε εδώ για τη συμμετοχή μας στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (www.teke.gr), για το σκέλος κάλυψης καταθέσεων.