Ε

Επενδυτική τραπεζική

Στηρίζουμε τις σύνθετες ανάγκες της επιχείρησής σας, με εξειδικευμένη υποστήριξη και χρηματοοικονομικές συμβουλές.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A)

Ανταποκρινόμενοι στις συνεχείς προκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, υποστηρίζουμε συναλλαγές που αφορούν σε συγχωνεύσεις, εξαγορές, κοινοπραξίες και ιδιωτικοποιήσεις. Προσφέρουμε στους πελάτες μας δημιουργική και εξειδικευμένη υποστήριξη για:

Εντοπισμό εταιρειών-στόχων εξαγοράς ή επενδυτών για αποεπενδύσεις
Ανάλυση και αποτίμηση συνεργιών, εκτίμηση της επενδυτικής αξίας εταιρειών-στόχων ή εταιρειών προς πώληση
Δομή της συναλλαγής, στρατηγική διαπραγματεύσεων και ολοκλήρωση της συναλλαγής
Συντονισμό νομικών και λοιπών συμβούλων

Orangeshutterstock 682694722
Orangeshutterstock 682694722

Παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών

Οι αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου επιχειρείν απαιτούν γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση. Στην Optima bank, παρέχουμε ευρύ φάσμα διαφοροποιημένων υπηρεσιών στον τομέα του corporate finance, όπως:

Εκπόνηση χρηματοοικονομικών σχεδίων
Αποτίμηση εταιρειών, αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων (PPA), ανεξάρτητες εκθέσεις γνωμοδότησης
Αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων
Αποτιμήσεις και ανεξάρτητες εκθέσεις γνωμοδότησης στο πλαίσιο δημοσίων προτάσεων ή διαγραφών από την οργανωμένη αγορά. Δείτε πρόσφατες εκθέσεις γνωμοδότησης εδώ

Shutterstock 1714420837(2)
Shutterstock 1714420837(2)

Υπηρεσίες Αγοράς Κεφαλαίων (ECM)

Γνωρίζουμε τις ανάγκες, στηρίζουμε την εξέλιξη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η εξειδικευμένη ομάδα κεφαλαιαγοράς προσφέρει πλήρη γκάμα υπηρεσιών για πρωτογενείς και δευτερογενείς συναλλαγές, όπως οι ακόλουθες:

Εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ (Κύρια και Εναλλακτική Αγορά)
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακών δανείων
Δημόσιες προτάσεις και ιδιωτικές τοποθετήσεις
Υπηρεσίες Συμβούλου Έκδοσης και Αναδοχές (δείτε τα Ενημερωτικά και Πληροφοριακά Δελτία εδώ)

Shutterstock 403713850(2)
Shutterstock 403713850(2)

Εξειδικευμένη εμπειρία

Προσφέρουμε έμπρακτα στους πελάτες μας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους, όπως:

Τουρισμός
Ενέργεια
Ακίνητη περιουσία / ΑΕΕΑΠ
Λιανικό εμπόριο
Τρόφιμα και ποτά
Τραπεζικός και χρηματοοικονομικός τομέας
Υποδομές / Αερολιμένες, λιμένες και μαρίνες
Ιδιωτικοποιήσεις
Υπηρεσίες υγείας
Τεχνολογία, Μέσα και τηλεπικοινωνίες

Shutterstock 158522147(2)
Shutterstock 158522147(2)

Ας μιλήσουμε

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;

Ακολουθήστε μας