ΕΕπενδυτική Τραπεζική

Ενημερωτικά και Πληροφοριακά Δελτία

Αναδοχές

12.10.2021 CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

09.07.2021 ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

12.5.2021 COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC 

10.3.2021 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

16.10.2020 ΟΠΑΠ Α.Ε.

22.06.2020 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

10/10/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ

16/07/2019 ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

28/02/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14/06/2018 B&F

04/05/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CORAL

24/04/2018 CORAL AE

21/03/2018 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

15/06/2017 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

08/03/2017 ΟΠΑΠ

12/09/2016 HOUSEMARKET

Δημόσιες Προσφορές και Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

19/07/2018 CNL CAPITAL