ΕΕπενδυτική τραπεζική

Ενημερωτικά και πληροφοριακά δελτία

Αναδοχές

23.5.24 Noval Property

15.2.24 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

12.1.24 AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5.12.23 IDEAL Holdings Α.Ε.

29.11.2023 Orilina Properties ΑΕΕΑΠ

25.10.2023 Trade Estates ΑΕΕΑΠ

28.06.2023 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

14.07.2022 CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

01.07.2022 LAMDA DEVELOPMENT

23.06.2022 DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

31.01.2022 Safebulkers Participations PLC

13.1.2022 PREMIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

02.12.2021 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

24.11.2021 ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

08.11.2021 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.11.2021 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

12.10.2021 CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

09.07.2021 ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

12.5.2021 COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC 

10.3.2021 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

16.10.2020 ΟΠΑΠ Α.Ε.

22.06.2020 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

10.10.2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ

16.07.2019 ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

28.02.2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14.06.2018 B&F

04.05.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CORAL

24.04.2018 CORAL AE

21.03.2018 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

15.06.2017 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

08.03.2017 ΟΠΑΠ

12.09.2016 HOUSEMARKET

Ανακοινώσεις εταιρειών

23.5.24 Noval Property - Σημαντική γνωστοποίηση

12.1.24 AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Σημαντική γνωστοποίηση

8.12.2023 Orilina Properties ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς

8.12.2023 Orilina Properties ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης

6.12.2023 Orilina Properties ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση τιμής διάθεσης

6.12.2023 IDEAL Holdings Α.Ε. - Σημαντική γνωστοποίηση

6.12.2023 IDEAL Holdings Α.Ε. - Δυνητική αγορά στόχος

30.11.2023 Orilina Properties ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση - Πρόσκληση

29.11.2023 Orilina Properties ΑΕΕΑΠ - Σημαντική γνωστοποίηση

29.11.2023 Orilina Properties ΑΕΕΑΠ - Δυνητική αγορά στόχος

29.11.2023 Orilina Properties ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου

27.10.2023 Trade Estates ΑΕΕΑΠ - Σημαντική γνωστοποίηση

25.10.2023 Trade Estates ΑΕΕΑΠ - Δυνητική αγορά στόχος

14.07.2022 CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ 

27.06.2022 DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

10.06.2022 ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

10.06.2022 ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

08.06.2022 ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

08.06.2022 ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

03.06.2022 ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

31.05.2022 ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

27.05.2022 ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

08.11.2021 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.11.2021 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

22.06.2020 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  

26.07.2018 CNL CAPITAL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

23.07.2018 CNL CAPITAL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ