ΕΕπενδυτική Τραπεζική

Ενημερωτικά και Πληροφοριακά Δελτία

Αναδοχές

12.5.2021 COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC 

10.3.2021 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

16.10.2020 ΟΠΑΠ Α.Ε.

22.06.2020 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

10/10/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ

16/07/2019 ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

28/02/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14/06/2018 B&F

04/05/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CORAL

24/04/2018 CORAL AE

21/03/2018 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

15/06/2017 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

08/03/2017 ΟΠΑΠ

12/09/2016 HOUSEMARKET

Δημόσιες Προσφορές και Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

19/07/2018 CNL CAPITAL