Σ

Συναλλαγές με κάρτες σε συνάλλαγμα

Όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα Οptima bank, εντός ΕΟΧ για συναλλαγές σε νομίσματα εκτός ευρώ, μπορείτε να επιλέξετε με ποιον τρόπο θα γίνει η μετατροπή νομίσματος για τη συναλλαγή σας:

  1. στο ΑΤΜ ή στο σημείο πώλησης (POS) και άρα να πληρώσετε απευθείας σε ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, θα επιβαρυνθείτε με τις χρεώσεις μετατροπής νομίσματος που σας γνωστοποιούνται εκείνη τη στιγμή, από το αντισυμβαλλόμενο μέρος που σας παρέχει την υπηρεσία μετατροπής στο ΑΤΜ ή το σημείο πώλησης (POS).

  1. από την Optima bank και άρα να πληρώσετε στο τοπικό νόμισμα αρχικά το οποίο στη συνέχεια θα μετατραπεί σε ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, σας υπενθυμίζουμε ότι στις Optima bank κάρτες σας, η μετατροπή του ξένου νομίσματος σε ευρώ πραγματοποιείται με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζει o Διεθνής Οργανισμός Καρτών, το σήμα του οποίου φέρει η κάρτα (Mastercard), κατά την ημέρα και ώρα εκκαθάρισης της συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται συνεχώς, συνεπώς, ενδέχεται η ισοτιμία που εφαρμόζεται κατά την εκκαθάριση της συναλλαγής σας να είναι διαφορετική από την ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα και ώρα πραγματοποίησής της.

Στην Optima σήμερα δεν σας χρεώνουμε με επιπλέον επιβάρυνση πέραν του κόστους που επιβάλλεται από τον Διεθνή Οργανισμό. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις της Τράπεζας εδώ.

Αναλυτικά για τις τιμές μετατροπής συναλλαγών καρτών σε συνάλλαγμα που εφαρμόζονται από την MasterCard μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ.

Επιπλέον μπορείτε να βρίσκετε τις τιμές συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να μπορείτε να βλέπετε τις διαφοροποιήσεις εδώ.