Ο

Όροι Συναλλαγών - Τιμολόγιο

Ενημερωθείτε για το τιμολόγιο της Τράπεζας:

Βασικό τιμολόγιο προμηθειών

Προνομιακό τιμολόγιο

Τιμολόγιο επενδυτικών υπηρεσιών

Τιμολόγιο ηλεκτρονικών συναλλαγών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Νέοι Γενικοί όροι τραπεζικών συναλλαγών
[Έκδοση 21.07.2020, σε ισχύ για νέους πελάτες]

Γενικοί όροι τραπεζικών συναλλαγών
[Έκδοση 18.03.2020, σε ισχύ έως 30.09.2020 για υφιστάμενους πελάτες]

Έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας: “Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα”.