Ο

Όροι Συναλλαγών - Τιμολόγιο

Ενημερωθείτε για το τιμολόγιο της Τράπεζας:

Βασικό τιμολόγιο προμηθειών

Προνομιακό τιμολόγιο

Τιμολόγιο επενδυτικών υπηρεσιών

Τιμολόγιο ηλεκτρονικών συναλλαγών

Πίνακας επιτοκίων χορηγητικών προϊόντων

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Γενικοί όροι τραπεζικών συναλλαγών
[Έκδοση 21.07.2020]

Έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας: “Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα”.