Τ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Στηρίζουμε ενεργά τις επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα “Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων”, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις του κλάδου με σκοπό την ενίσχυση του τομέα του πολιτισμού για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις πολλαπλασιαστικές δυνατότητες που προσφέρει στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Σκοπός

 • η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης
 • η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης
 • η μείωση του κόστους δανεισμού των ΜΜΕ
 • η παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).

Δικαιούχοι

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει.
 • δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

- παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11)
- συνοδευτικών της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12)
- παραγωγής πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).

Eat Optikoakoustika Pinakasa

Διευκρινίζεται ότι:

 • κάθε αίτημα μπορεί να αφορά είτε σε δάνειο επιχειρηματικής ανάπτυξης, είτε σε δάνειο επενδυτικού σκοπού, όχι όμως συνδυασμό των δύο.
 • παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων του ενός αιτημάτων δανειοδότησης με την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των €900.000.
 • Εγγύηση επί του ποσού του δανείου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB
 • Δυνατότητα λήψης πρόσθετης εξασφάλισης επί του ποσού του δανείου για ποσά άνω των €50.000
 • Περίοδος χάριτος έως 24 μήνες κατά την οποία καταβάλλεται ο ανάλογος τόκος του δανείου.
 • Η ετήσια προμήθεια εγγύησης ανέρχεται σε 0,4% x ποσού του δανείου x ποσοστού εγγύησης
 • Το εφάπαξ ποσό των εξόδων φακέλου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.200.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση και τους εμπλεκόμενους φορείς

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση του προγράμματος, πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Αίτηση

Για να λάβετε δάνειο με το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης -  Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Οπτικοακουστικών Έργων, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση. Επιλέξτε την Optima bank ως τράπεζα συνεργασίας και θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης με τον οποίο θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο προσωπικός σας συνεργάτης.

Κάντε την αίτησή σας online
EAT Logo Optikoakoustika