Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ως Optima bank, μέσω του ιστότοπού μας www.optimabank.gr παρέχουμε στον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την τράπεζά μας και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, να περιηγηθεί στις σελίδες και να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σκοπός αυτού του κειμένου είναι η παράθεση των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

Η χρήση του ιστότοπού μας συνιστά απόδειξη ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον ιστότοπό μας και να μη συνεχίσει τη χρήση του.

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπού μας (όπως ενδεικτικά: επωνυμίες, εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, σχέδια, video, ήχοι κ.λπ.) αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Optima bank ή και τρίτων παρόχων της και προστατεύεται από το εκάστοτε ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Optima bank η εν όλω ή η εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του ιστότοπού μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη/χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλον σκοπό.

Β. Συμπεριφορά επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπού μας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του ιστότοπού μας και σε σχέση με αυτόν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπού μας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον ιστότοπό μας, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία η Optima bank εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Optima bank εκ του λόγου αυτού.
Εφόσον, για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την Optima bank, ο κάθε επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απόρρητου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημιάς δικής του ή της Optima bank από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Γ. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή/και υλικού του διαδικτυακού τόπου

Ως Optima bank έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις μέσω του ιστότοπού μας. Μετά την ανακοίνωση της κάθε τροποποίησης, η χρήση του ιστότοπού μας λογίζεται ως αποδοχή της τροποποίησης αυτής. Ως Optima bank διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διαγράφουμε υλικό του ιστότοπού μας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Δ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσα από τον ιστότοπό μας μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να μεταφέρονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. H παραπομπή σε άλλους ιστότοπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και η μεταφορά σε αυτούς γίνεται με ευθύνη των ίδιων των επισκεπτών/χρηστών. Ως Optima bank δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων και δεν εγκρίνουμε ούτε ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω αυτών των ιστότοπων. Επίσης, ως Optima bank δεν ευθυνόμαστε για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστότοπων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων μέσω αυτών των ιστότοπων.

Ε. Περιορισμός ευθύνης

Ως Optima bank, χωρίς να εγγυόμαστε και συνεπώς χωρίς να ευθυνόμαστε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια των πληροφοριών, παρεμβολές, καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών. Το περιεχόμενο του ιστότοπού μας και η παροχή των πληροφοριών μέσω αυτού δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι συνιστούν οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή ή σύσταση. Ως Optima bank δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του ιστότοπού μας με οποιονδήποτε τρόπο.

ΣΤ. Λειτουργία και Ασφάλεια του ιστότοπού τόπου

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπού μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Μολονότι χρησιμοποιούμε λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του ιστότοπού μας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του χρήστη ή τρίτων (ενδεικτικά, στον εξοπλισμό, στο λογισμικό του, σε αρχεία του κ.λπ.), οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπού μας.

Ζ. Διαθεσιμότητα

Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

Η. Χρήση Cookies

Ως Optima bank μπορούμε να συγκεντρώνουμε στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπού μας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως Cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιεί για πρόσβαση στο διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα Cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συγκεκριμένη συσκευή.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Cookies για:

 • Την απρόσκοπτη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις προσφερόμενες υπηρεσίες
 • Τη στατιστική ανάλυση (π.χ. επισκεψιμότητα του ιστότοπου, καταγραφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Optima bank κ.λπ.).

Επίσης, στο πλαίσιο πιθανής ανάρτησης διαφημίσεων στον ιστότοπό μας, τρίτα μέρη, διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανόμενης της Google, μπορούν να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα Cookies που υπάρχουν στον ιστότοπό μας. Ο σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα Cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «Cookie τρίτου μέρους»:

COOKIES ΤΥΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

www.optimabank.gr

Cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies

Cookies που είναι απαραίτητα για την περιήγηση
στον διαδικτυακό τόπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης, καθώς και για την απομνημόνευση της γλώσσας που έχει επιλέξει ο χρήστης

Βλ. Ενημέρωση Πελατών της Optima bank
Ελλάδος Α.Ε. για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα
με τον Γενικό Κανονισμό

google.gr

google.com

Cookies τρίτου μέρους - μόνιμα cookies

Cookie για την υπηρεσία Google Analytics*

https://support.google/
.com/analytics/answer/
6004245?hl=el

* Μπορείτε να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των Cookies και της επακόλουθης επεξεργασίας των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για τον browser από την παρακάτω διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπού μας μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του για κάθε μία από τις κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιήγησής του. Ειδικά στην περίπτωση των Cookies τρίτων μερών (τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου) οι επισκέπτες/χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο αυτού του Cookie, στον οποίο αναφέρεται απλώς η Optima bank.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω του browser που χρησιμοποιεί, να αρνηθεί τη χρήση ή να διαγράψει τα Cookies. Ωστόσο επισημαίνουμε ότι τα Cookies είναι απαραίτητα για την ορθή και πλήρη λειτουργία του ιστότοπού μας και των διαθέσιμων λειτουργιών και υπηρεσιών.

Ακολουθούν οδηγίες προς τον επισκέπτη/χρήστη για τη λειτουργία των Cookies στους διάφορους browsers:

Chrome

 1. Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του browser.
 2. Επιλέξτε Settings.
 3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Show advanced settings.
 4. Στην ενότητα Privacy επιλέξτε Content settings.
 5. Στην ενότητα Cookie αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας που απαιτείται για τη διαχείριση των Cookies:
  - Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα για Cookies.
  -  Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 6. Αποτρέψτε τους ιστότοπους από το να ορίζουν δεδομένα.
 7. Αποκλείστε τα Cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων.
 8. Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google.

Mozilla Firefox

 1. Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του browser.
 2. Επιλέξτε Options.
 3. Επιλέξτε την ενότητα Privacy. 
 4. Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν. 
 5. Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Use Custom Settings για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα Cookies: Αποδοχή Cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί).
 6. Αποδοχή Cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις ή ποτέ).
 7. Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: έως ότου λήξουν, όταν ο Firefox είναι κλειστός ή κάθε φορά).
 8. Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Show cookies, εάν θέλετε να καταργήσετε τα Cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla 

Internet Explorer

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools.
 2. Επιλέξτε Internet Options. 
 3. Επιλέξτε Privacy.
 4. Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. (Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα Cookies):
  - Αποκλεισμός όλων των Cookies
  - Υψηλό
  - Μέτριο προς Υψηλό
  - Μέτριο
  - Χαμηλό
  - Αποδοχή όλων των Cookies
 5. Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα αποδέχεστε Cookies: Κάντε κλικ στην επιλογή Sites, στο πλαίσιο Address of Website πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και κάντε κλικ στην επιλογή Block ή Allow.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft 

Safari

 1. Ανοίξτε το Safari.
 2. Κάντε κλικ στο Safari.
 3. Επιλέξτε Preferences και κάντε κλικ στην επιλογή Privacy.
 4. Στην ενότητα Block Cookies επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Safari θα χειρίζεται τα Cookies.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει τα Cookies τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της Apple 

Opera

 1. Ανοίξτε το Opera.
 2. Επιλέξτε Settings στο κεντρικό μενού στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
 3.  Επιλέξτε Privacy & Security.
 4.  Στην ενότητα Cookies, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  - Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση.
  - Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα περιήγησής  μου.
  - Να μην επιτρέπεται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα.
  - Να αποκλείονται τα Cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων.
 5.  Επιλέγοντας το κουμπί All cookies and site data μπορείτε να καταργήσετε τα Cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Opera

Θ. Εφαρμοστέο δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση του ιστότοπού μας διέπονται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία αυτών των όρων καθώς και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με τον ιστότοπό μας, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Ας μιλήσουμε

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.