ΕΕπενδύσεις

Αμοιβαία κεφάλαια

Διαθέτουμε τα αμοιβαία κεφάλαια της Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ., καθώς και ένα ευρύ φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων οίκων του εξωτερικού, των οποίων είμαστε και επίσημος διανομέας. 

Αξιοποιείστε τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα από 1000 αμοιβαία κεφάλαια

Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικές αναλύσεις και επενδυτικές ιδέες

Νιώστε σίγουροι για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, βάσει της τεχνογνωσίας και των διακρίσεών μας

Shutterstock 1469687855 Tiny

Επιλέγοντας την Optima bank, εξασφαλίζετε ευελιξία για την επένδυση των κεφαλαίων σας, καθώς σας προσφέρουμε:

Απευθείας πρόσβαση σε πάνω από 1000 αμοιβαία κεφάλαια με διαφορετικά θέματα επενδύσεων της εγχώριας αλλά και των διεθνών αγορών

Εναλλακτικές διαθέσιμων μεριδίων: Συσσώρευσης αξίας / Διανομής μερίσματος

Σύγχρονα εργαλεία σύγκρισης και επιλογής επενδύσεων

Καθημερινή αποτίμηση και ενημέρωση επενδύσεων

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους οίκους, επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω links:

 Optima asset management ΑΕΔΑΚ
 Blackrock
 Pictet
 Franklin Templeton
 Schroders

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Πώς να επενδύσετε

Κάντε το απλά και γρήγορα. Απευθυνθείτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί, για να ανοίξετε έναν επενδυτικό λογαριασμό με σύντομες διαδικασίες. Εκεί θα υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής που επιθυμείτε.

Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Αν είστε ήδη πελάτης μας και τηρείτε τραπεζικό λογαριασμό, δεν απαιτούνται επιπλέον έγγραφα. Ενημερωθείτε για την Προσυμβατική Ενημέρωση κατά MiFID II.

Ποια η τιμολόγηση

Μάθετε περισσότερα στο ισχύον Βασικό τιμολόγιο προμηθειών, στο ισχύον Τιμολόγιο επενδυτικών υπηρεσιών και στο ισχύον Προνομιακό τιμολόγιο της Optima bank.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Ενημερωθείτε εδώ για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (www.syneggiitiko.gr).

Ενημερωθείτε εδώ για την Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με συναλλαγές σε σύνθετα προϊόντα.

Ενημερωθείτε εδώ για τους Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους μας.

Ενημερωθείτε εδώ για τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).