Διεθνείς Αγορές – Επενδύσεις Παγκόσμιας Εμβέλειας

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτικές Υπηρεσίες / Μετοχές / Διεθνείς Αγορές

Διεθνείς Αγορές – Επενδύσεις Παγκόσμιας Εμβέλειας

Tα Επενδυτικά Προϊόντα στα οποία επικεντρώνεται το τμήμα είναι οι Διεθνείς Μετοχές, τα Exchange Traded Funds (ETFs) και Exchange Traded Notes (ETNs) καθώς και τα Contracts For Difference (CFDs).

International Equities

Παρέχοντας πρόσβαση σε όλα τα ανεπτυγμένα χρηματιστήρια Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας αλλά και σε μια πλειάδα αναπτυσσομένων αγορών δίνουμε την επιλογή για τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική διασπορά. Η ευρεία αυτή κάλυψη συνοδεύεται και με την ανάλογη υποστήριξη όσoν αφορά την εκτέλεση των εντολών. Αυτή γίνεται σε πραγματικό χρόνο από τις 09:30 έως τις 23:00 καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών αργιών. Ο τρόπος διαβίβασης των εντολών είναι ηλεκτρονικός, διασφαλίζοντας την άμεση και αξιόπιστη παρακολούθηση και εκτέλεσή τους.

ETFs/ETNs

Η ανάγκη για ευέλικτα και προσιτά επενδυτικά εργαλεία έχει αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για αυτά τα προϊόντα τα τελευταία έτη. Η παρουσία μας στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια διεθνώς, εγγυάται και την πρόσβασή μας στο σύνολο των κατηγοριών (Μετοχικά, Σταθερού Εισοδήματος, Εμπορευμάτων κλπ) των ETFs και ETNs . Στο τμήμα Διεθνών Αγορών έχουμε αναπτύξει λύσεις για την καλύτερη αντιστοίχιση των επενδυτικών αναγκών των πελατών μας με τα κατάλληλα ETFs και ETNs .

CFDs 

Τέλος, το τμήμα παρέχει, στους πελάτες της Τράπεζας που διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία, και πιο εξειδικευμένα προϊόντα όπως τα CFDs. Με αυτά τα εκτός κύκλου διαπραγμάτευσης (OTC) προϊόντα οι επενδυτές αποκτούν δυνατότητα μόχλευσης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων τους.
Οι Επενδυτικές Υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα, είναι μοναδικές για τα Ελληνικά δεδομένα και εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα, καλύπτοντας τις περισσότερες αν όχι όλες τις ανάγκες τόσο των Ιδιωτών όσο και των Θεσμικών επενδυτών.

Η παροχή εξειδικευμένων αναλύσεων για εκατοντάδες εταιρείες εισηγμένες σε όλα τα ανεπτυγμένα χρηματιστήρια της Ευρώπης είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του τμήματος Διεθνών Αγορών. Βασιζόμενοι στην πολυετή συνεργασία μας με το European Securities Network (ESN) ,οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση στις επενδυτικές συστάσεις των αναλυτών του Δικτύου οι οποίες έχουν αξιολογηθεί πολλές φορές μεταξύ των κορυφαίων στην Ευρώπη (Extel Survey). Επιπλέον, η επαφή μας με τα στελέχη συναλλαγών του (ESN) μας παρέχει την αναγκαία καθημερινή πληροφόρηση για τα κύρια οικονομικά και πολιτικά θέματα που απασχολούν την κάθε χώρα ξεχωριστά, βοηθώντας μας να έχουμε καλύτερη αντίληψη των χρηματιστηριακών εξελίξεων.

Η σύνταξη καθημερινών και εβδομαδιαίων ενημερωτικών προϊόντων, σε στενή συνεργασία με το τμήμα Ανάλυσης της Τράπεζας, έχει σκοπό να βοηθήσει τους πελάτες μας στην διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και έχουν χαρακτηριστεί ως τα κορυφαία του χώρου από πλήθος ιδιωτών και επαγγελματιών επενδυτών.

Τα Στελέχη του τμήματος Διεθνών Αγορών έχουν πολυετή εμπειρία αποκλειστικά στις διεθνείς αγορές, με προϋπηρεσία σε διάφορες θέσεις ευθύνης σε εταιρείες του κλάδου. Η πολυετής παρουσία των περισσοτέρων εξ αυτών στην Τράπεζα, διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των πελατών και του τμήματος καθώς και την απρόσκοπτη παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 81 73 465/612/437 και στο foreign.securities@optimabank.gr

Για περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα Διεθνών Αγορών

e-mail: foreign.securities@optimabank.gr

Τel.: : +30 210 81 73 465, 612, 437

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /