Χρηματιστήριο Αθηνών - Μετοχές

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτικές Υπηρεσίες / Μετοχές / Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών - Μετοχές

  • Ιδιώτες επενδυτές

Η παραδοσιακή δύναμη της Optima bank βρίσκεται στους ιδιώτες επενδυτές. Διαθέτοντας πάνω από 70.000 ενεργούς κωδικούς και ένα εκτενέστατο δίκτυο από εξειδικευμένους επενδυτικούς συμβούλους, η Optima bank παρέχει ένα πλήρες φάσμα επενδυτικών επιλογών προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

  • Θεσμικοί επενδυτές

Η Optima bank διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξυπηρέτησης θεσμικών επενδυτών (Ελλήνων και ξένων). Παρέχοντας υψηλότατες και εξειδικευμένες υπηρεσίες, αποτελεί την πρώτη επιλογή των θεσμικών επενδυτών διοργανώνοντας πληθώρα συναντήσεων στο εξωτερικό, τόσο μέσω ειδικευμένων ημερίδων (Investor conferences) όσο και μέσω ειδικών συναντήσεων (one-on-one meetings). Η Optima bank διατηρεί επίσης μακροχρόνιες σχέσεις με ξένους Brokers και είναι η μοναδική ελληνική εκπρόσωπος του δικτύου ESN στην Ελλάδα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Retail Front Desk 

e-mail: retailfront@optimabank.gr

Τηλ.: +30 210 8173920

Fax: +30 210 6896337 

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /