Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

-  Γεώργιος Τανισκίδης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-  Πέτρος Τζαννετάκης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
-  Δημήτριος Κυπαρίσσης – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-  Άγγελος Σαπρανίδης - Εκτελεστικό Μέλος 
-  Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
-  
Γεώργιος Κυριακός – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-  Νικόλαος Σοφιανός – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος


© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /